Verkoopsvoorwaarden
IN HOOFDZAAK MET BETREKKING TOT DE KOPERDe volledige verkoopsvoorwaarden kan u terugvinden op deze website. Deze voorwaarden zijn bindend.

Wij vestigen speciaal uw aandacht het volgende :

Elke bieder wordt geacht te handelen voor eigen rekening en is persoonlijk verantwoordelijk voor de aankoop, tenzij een geldig document van de eigenlijke koper 4 uur voor aanvang van de veiling wordt overhandigd aan De Vuyst waarin vermeld staat dat voor een derde zal worden geboden. In dit geval is de werkelijke bieder samen met de koper hoofdelijk en solidair aansprakelijk voor alle uit dat bod voortvloeiende verplichtingen. De werkelijke koper is door de boden van de bieder eveneens gebonden door huidige algemene verkoopsvoorwaarden.

Verkoopkosten en volgrecht
De verkoopkosten zijn ten laste van de koper samen met het volgrecht, daar waar van toepassing.
De verkoopkosten voor de koper bedragen 22% op de hamerprijs, BTW inbegrepen, indien toepassing plaatsvindt van BTW over de marge (art. 58, § 4 W.BTW).
Het volgrecht is van toepassing voor kunstenaars uit de landen die lidstaat zijn van de Europese Unie en de landen buiten de Europese Unie waar volgens de wetgeving het volgrecht geldt en dat tot en met 70 jaar na het jaar van overlijden van de kunstenaar, voor loten met een hamerprijs van € 2.000 of meer.
Het bedrag van het volgrecht wordt bepaald als volgt:
- 4 % op het deel van de verkoopprijs tot en met € 50.000;
- 3 % op het deel van de verkoopprijs van € 50.000,01 tot en met € 200.000; - 1 % op het deel van de verkoopprijs van € 200.000,01 tot en met € 350.000;
- 0,5 % op het deel van de verkoopprijs van € 350.000,01 tot en met € 500.000;
- 0,25 % op het deel van de verkoopprijs boven € 500.000. Het maximumbedrag van het recht mag echter niet hoger liggen dan € 12.500.
(wet van 4 december 2006 en K.B. van 2 augustus 2007)

◊ Met een ruit aangeduide loten: zijn afkomstig van een land buiten de Europese Unie en zijn bijgevolg onderhevig aan een bijzondere BTW regeling waardoor de verkoopkosten 28% in plaats van 22% op de hamerprijs bedragen, BTW op de marge inbegrepen.

Alle loten worden aangeboden en verkocht “in de staat waarin ze zich bevinden” conform de verkoopsvoorwaarden afgedrukt in de veilingcatalogus.
Aangezien wij geen professionele restaurateurs of conservators zijn, raden wij u aan contact op te nemen met een restaurateur of conservator van uw keuze die in staat zal zijn u een uitgebreid professioneel rapport te bezorgen.
De eventuele kopers dienen zelf, voor de veiling, de staat van elk lot na te zien. Elke verklaring vanwege De Vuyst wordt enkel gegeven ter indicatie.

Sluiten
Loading...